За нас
Новини
Дружества
Финансови отчети
Дивиденти
Общо събрание на акционерите
Публични емисии
Корпоративни
документи
Контакти

 

Общо събрание на акционерите 29.06.2023 г.

 

Набор документи

Протокол ОСА_29.06.2023

Документи от проведеното ОСА

 

 

Общо събрание на акционерите 01.12.2022 г.

 

Набор документи

Протокол ОСА_01.12.2022

 

 

Общо събрание на акционерите 17.11.2022 г.

 

Набор документи

Протокол ОСА_17.11.2022

 

 

Общо събрание на акционерите 29.06.2022 г.

 

Набор документи

Протокол ОСА_29.06.2022

Протокол ОСА_13.07.2022

Заличени данни

 

 

Общо събрание на акционерите 2022 г.

 

Набор документи

Протокол ОСА_24.01.2022 Първа дата

Протокол ОСА_07.02.2022 Втора дата

Списък ОСА_07.02.2022 Заличени данни

 

 

Общо събрание на акционерите 2021 г.

 

Набор документи

Протокол ОСА_29.06.2021 Първа дата

Протокол ОСА_13.07.2021 Втора дата

 

 

Общо събрание на акционерите 2020 г.

 

Годишен индивидуален доклад за дейността 2019
Доклад на независимия одитор 2019
Годишен индивидуален финансов отчет 2019

Доклад за дейността - индивидуален 2019 г.

Пояснения към финансовия отчет - индивидуален 2019 г.

Доклад на независимия одитор - индивидуален 2019 г.

Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на СД

Проект за политика за възнаграждения на СД

Доклад ДВИ 2019 г.

Доклад одитен комитет 2019 г.

Препоръка одитен комитет

Протокол от СД 21.08.2020 г.

Покана ОСА 28.09.2020 г.

Материали ОСА 28.09.2020 г.

Образец на пълномощно

Протокол ОСА_28.09.2020 Първа дата

Списък на акционерите 28.09.2020 Заличени данни

Протокол ОСА_13.10.2020 Първа дата

Списък на акционерите 13.10.2020 Заличени данни

 

 

Извънредно Общо събрание на акционерите, декември 2019 г.


Набор документи

Протокол 18.11.2019

Списък на присъстващите акционери

Протокол 03.12.2019

 

 

Общо събрание на акционерите 2019 г.


ГФО - индивидуален 2018 г.

ГФО - консолидиран 2018 г.

Доклад за дейността - индивидуален 2018 г.

Доклад за дейността - консолидиран 2018 г.

Пояснения към финансовия отчет - индивидуален 2018 г.

Пояснения към финансовия отчет - консолидиран 2018 г.

Доклад на независимия одитор - индивидуален 2018 г.

Доклад на независимия одитор - консолидиран 2018 г.

Политика за възнаграждения на СД

Доклад ДВИ

Доклад одитен комитет

Препоръка одитен комитет

Протокол от СД

Покана ОСА 27 юни 2019 г.

Материали ОСА 27 юни 2019 г.

Образец на пълномощно

 

Протокол от общо събрание на акционерите
27 юни 2019 г.
12 юли 2019 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2018 г.


ГФО - индивидуален 2017 г.

ГФО - консолидиран 2017 г.

Доклад за дейността - индивидуален 2017 г.

Доклад за дейността - консолидиран 2017 г.

Доклад на независимия одитор - индивидуален 2017 г.

Доклад на независимия одитор - консолидиран 2017 г.

Декларация по чл.13, ал.4

Доклад ДВИ

Доклад одитен комитет

Препоръка одитен комитет

Протокол от СД

Покана ОСА 30 юни 2018 г.

Материали ОСА 30 юни 2018 г.

Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
30 юни 2018 г.
16 юли 2018 г.

Списък на присъствалите на общо събрание на акционерите
16 юли 2018 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите 2017 г.


Покана

Материали

Протокол от заседание на Съвета на директорите


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите
29 декември 2017 г.
15 януари 2018 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите 2017 г.


Покана

Материали

Одиторски доклад


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите
7 август 2017 г.
24 юли 2017 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2017 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
12 юни 2017 г.
26 юни 2017 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2016 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
14 юни 2016 г.
28 юни 2016 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите 2015 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от заседание на съвета на директорите
31 юли 2015 г.

Протокол от общо събрание на акционерите
15 октомври 2015 г.
29 октомври 2015 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2015 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
5 юни 2015 г.
19 юни 2015 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите 2014 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
25 юли 2014 г.
11 август 2014 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2014 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
07 май 2014 г.
22 май 2014 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2013 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
28 май 2013 г.
14 юни 2013 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите 2012 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
05 септември 2012 г.
20 септември 2012 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2012 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
22 май 2012 г.
14 юни 2012 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2011 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Изисквания
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
25 май 2011 г.

14 юни 2011 г.

 

 

Общо събрание на акционерите 2010 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Условия и ред
Образец на пълномощно

Протокол от общо събрание на акционерите
25 май 2010 г.

10 юни 2010 г.Общо събрание на акционерите 2009 г.


Покана

Материали


Права на акционерите да включват въпроси в дневния ред


Гласуване чрез пълномощник
Условия и ред
Образец на пълномощно


Протокол от общо събрание на акционерите
26 май 2009 г.

11 юни 2009 г.