За нас
Новини
Дружества
Финансови отчети
Дивиденти
Общо събрание на акционерите
Публични емисии
Корпоративни
документи
Контакти


"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД
гр. София 1700, район Лозенец, бул. Симеоновско шосе No 85з, вх. А, офис 9
тел.: (02) 944 06 99
е-mail: office@severcoop.com

 


Явор Венциславов Ангелов
Изпълнителен директор
е-mail: office@severcoop.com

 


Евгения Пеева
Главен счетоводител
е-mail: office@severcoop.com

 


Вилизар Богданов Чупетловски
Директор за връзки с инвеститорите
е-mail: office@severcoop.com