За нас
Новини
Дружества
Финансови отчети
Дивиденти
Общо събрание на акционерите
Публични емисии
Корпоративни
документи
Контакти

“Северкооп - Гъмза Холдинг” АД упражнява пряк контрол
чрез притежание на повече от половината капитал
в следните дружества: • “Имоти-С” АД, гр. София – операции с недвижими имоти. Дружеството е пълен правоприемник на дъщерните дружества "Перун" АД и "Блатца" АД;

 • “Устрем Холдинг” АД, гр. София – инвестиции в областта на производството на метални изделия, инвестиции в електротехниката, в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

 •  

  Инвестиции в дъщерните предприятия

  Дружество
  инвестиран капитал
  дялово участие
  "Имоти-С" АД
  5896
  95.71%
  "Устрем Холдинг" АД
  2766
  65.33%